DRIVINGRANGE

 

Alle kan bruke drivingrangen, uavhengig om du er medlem i

Høken Golf eller ikke.

 

 

Det koster kr 20,- for 40 baller.

 

Pollett kan kjøpes for kr 500,-*

Denne gir deg fri tilgang til baller hele sesongen.

 

Ta kontakt gjennom kontaktskjemaet på siden for kjøp av pollett.

 

 

 

Vær vennlig å ta hensyn til andre spillere med fokus på

sikkerhet!

Det er alltid reglene ved ballautomaten som gjelder.

 

  • Rangeballene er klubbens eiendom og skal kun benyttes på

drivingrangen

 

  • Det er ikke tillatt å bruke egne baller

 

  • Fjerning av baller regnes som simpelt tyveri

 

  • Vennligst sett kurvene tilbake ved ballautomaten etter bruk

 

  • All trening og ferdsel i området foregår på eget ansvar

 

  • Det er ikke under noen omstendigheter tillatt å plukke baller på drivingrangen

 

 

*Kun betalende medlemmer av Høken Golf kan kjøpe pollett.

 

KONTAKT OSS

Grusbanen

Bleik, Andøy

+47 974 30 312

+47 918 53 477