NYTT STYRE I HØKEN GOLF

 

På årsmøtet 25. feb 2018 ble det vedtatt

nytt styre i golfgruppa.

  • Josten Stave - Leder
  • Knut Arne Elvaker - Kasserer
  • Kurt Hanssen - SM
  • Trond A. Lillejord - SM
  • Tommy Jensen - SM
  • Rigmor Törmä - SM
  • Lillian Mortensen - VM
  • Leif Otterholm - VM

 

(SM-Styremedlem, VM-Varamedlem)

HVA ER EN LINKS-BANE?

 

Links er den eldste typen golfbane og ble først utviklet i Skottland, golfens hjemland.

Linksbaner ligger ved kystområder, på sandet jordsmonn og ofte blant sanddyner, med få vannhindere og få (ofte ingen) trær. Dette gjenspeiler både naturen i landskapet der spillet oppstod og det faktum at banearkitekter på den tiden hadde begrensede midler til rådighet, samt at graving måtte gjøres for hånd og derfor ble holdt til et minimum.

 

Utfordringene ved golf på linksbaner kan deles i to. For det første: banenes egen natur, som ofte karakteriseres av ujevne fairwayer, tykk rough og små, dype bunkere.

For det andre, på grunn av beliggenheten ved kysten, er mange linksbaner preget av sterk vind. Dette påvirker spillestilen og favoriserer golfere som kan spille lave, presise slag. Fordi mange linksbaner består av ni hull som spilles utover kysten i én retning og ni hull som spilles innover i motsatt retning, må spillerne ofte streve med motsatt vindretning i hver halvdel av runden.

DUGNADSAKTIVITET OG GOLFSPILL

 

Våre dyktige dugnadsarbeidere jobber for å ferdigstille golfbanen, men opplever fra tid til annen spillere som slår ut ballen uten å ta hensyn til dem.. Dette skaper farlige situasjoner.

Vi oppfordrer alle som spiller på Bleik Golfstrømbane om å ta hensyn og alltid prioritere sikkerheten for de som befinner seg på banen og på turstien.

ORD OG UTTRYKK I GOLF

 

Fore (uttales FÅR) er et varselrop i golf. Golfspillere plikter å rope «fore!» når det finnes den minste mulighet for at golfballen kan treffe en annen spiller eller en tilskuer.

 

Out of Bounds (OB) er et begrep i golf som omtaler områder utenfor golfbanen hvorfra det ikke er tillatt å spille. Fra 1 meter nedenfor tursti og over kanten regnes som OB.

Out of bounds utgjør en vanskelighet for spilleren, idet man blir idømt et straffeslag og må slå på nytt dersom ballen havner out of bounds.

 

Grunn under reparasjon (GUR) er områder på golfbanen som enten er under reparasjon eller som er skadet på grunn av regn eller annet. Disse områdene er markert med blå pinner eller streker på bakken. Hvis ballen havner innenfor disse har spilleren rett til å droppe ballen ut av området uten å pådra seg straffeslag. Men spilleren kan også spille der ballen ligger dersom det er ønskelig. Hvis de blå pinnene derimot er hvite på toppen, betyr det at det ikke er tillatt å spille fra innenfor området, og spilleren har plikt til å droppe ballen ut. Dette for å unngå unødvendig slitasje på spesielt sårbare områder på banen.

KONTAKT OSS

Grusbanen

Bleik, Andøy

+47 974 30 312